STAVEBNÝ DOZOR

Prečo si vybrať nás

Naše silné stránky sú založené na profesionalite, dlhoročné skúsenosti pri rôznych typoch objektov a ich stupne obtiažnosti pri výstavbe, diskrétnosti a lojálnosti.

Profesionalita

Kvalifikovaný personál

Individuálny prístup

Dlhoročné skusenosti

O nás

Ponúkame činnosť stavebného dozoru, konzultačné služby, manažment v oblasti výstavby, inžiniersku činnosť, kooperácia pri kontrole výstavby, realizácie a vyhodnocovanie tendrov, technickú správu objektov a zabezpečenie spolupráce subdodávateľských činnosti. Poskytujeme  komplexné poradenstvo a služby v procese prípravy výstavby, pri výbere zhotoviteľa,  počas realizácie, kolaudáciu objektu a jej odovzdanie, zabezpečenie odovzdanie priestorov.

Počas praxe sme nadobudli praktické skúsenosti s rôznymi typmi stavieb (novostavby, polyfunkcie, skladové haly, rekonštrukcie objektov, rodinné domy „IBV – individuálna bytová výstavba, prístavby, nadstavby, vostavby parky, škôlky a pod.)

Disponujeme oprávnením odbornej spôsobilosti  SKSI  pre výkon činnosti  stavebného dozoru pre pozemné stavby .

Orientujeme sa  na individuálneho klienta, na developerskú spoločnosť,  štátnu a verejnú inštitúciu.

Cena stavebného dozoru je individuálna na základe náročnosti stavebných prác. Cena sa odvíja na základe preštudovanej dokumentácie a rozsahu prác.

Naše služby

Stavebný dozor

Kontroluje stavebný proces; technickú, kvalitatívnú a vizuálnu kontrolu (v neposlednom rade aj kontrolu ich profesii). Výkon stavebného dozoru je od započatia výstavby  až po celý priebeh realizácie. Dohliadame na použitie materiálov, na konštrukciu železa a dreva. Komunikujeme s nezávislým laboratóriom v testovaní kvalite betónu.

Konzultačná činnosť

Pravidelné stretnutia a riešenie požiadaviek klienta.

Poradenská činnosť

Poradenstvo pri výbere pozemku, projektanta  a profesií, výber GZS – generálneho zhotoviteľa stavby,  technickej správy objektu.

Inžinierska činnosť

Zabezpečenie potrebných vyjadrení, zakreslenie sietí, stavebných povolení, zmeny stavby ( pred dokončením, dokončením spojená s kolaudáciou  alebo samotná  kolaudácia) kolaudácia objektu so zápisom do katastra nehnuteľnosti odovzdanie bytov budúcim  majiteľom.

Sprostredkované činnosti

 1. Geodetické služby
 2. Znalecké posudky, ocenenie pozemkov a objektov
 3. IGP (inžiniersko geologický prieskum)
 4. Statika , PD (projektová dokumentácia), zabezpečenie stavebnej jamy, založenie objektu
 5. Svetlotechnika
 6. Doprava
 7. Vyjadrenia životného prostredia „EIA“
 8. Projektové dokumentácie (všetky stupne a potrebné profesie)
 9. Rozpočet stavby a jeho kontrola z projektovej dokumentácie
 10. Územno plánovacia informácia „UPI“, štúdia projektu, dokumentácia k územnému rozhodnutiu „DÚR“, dokumentácia k stavebnému povoleniu „DSP“, tendrová dokumentácia, realizačný projekt „RP“

Ostatné činnosti

 1. Tender na generálneho zhotoviteľa stavby rozdelenie na profesie
 2. Kontrola a optimalizácia návrhu projektovej dokumentácie, vrátane rozpočtov
 3. Skúsenosti s manažovaním stavebného procesu
 4. Správa objektov (technická správa bytových a nebytových priestorov)

Kontakt

Fakturačné údaje:

SEAS TRADE spol. s r.o.

Klincová 37/B, 821 08 Bratislava

IČO: 36471887
DIČ: 2020026206
IČ DPH: SK2020026206

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Bratislava III. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34457/B

Máte otázku? Kontaktujte nás.